W dniu 7 kwietnia  2017 r. odbyło się XI Zgromadzenie Delegatów Oddziału Stowarzyszenia  Geodetów Polskich w Legnicy. Zgromadzenie prowadził, wybrany jednomyślnie na Przewodniczącego Zgromadzenia dr inż. Wiesław Firliciński.

Zgromadzenie zaszczycili swoją obecnością: Stanisław Cegielski - Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Warszawie, Bożena Tabisz – Prezes Zarządu Oddziału SGP we Wrocławiu, Stanisław Sirojć – Dyrektor Biura Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Legnicy. Prezydenta Miasta Legnica reprezentował Ryszard Białek – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Legnica ds. Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami.

Podczas uroczystego XI Zgromadzenia Delegatów Oddziału zostały wręczone zasłużonym działaczom odznaczenia i dyplomy, przyznane przez Zarząd Główny Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT  oraz Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Warszawie.

Złotą Odznaką Honorową NOT zostali odznaczeni Włodzimierz Chytry i Jan Tuchowski.

Srebrną Odznakę Honorową NOT otrzymał Zygmunt Niechwiadowicz.

Diamentowe Odznaki Honorowe SGP otrzymali: Mikołaj Smyk, Zbigniew Surdyk, Jerzy Szyszko, Władysław Konarski, Marek Kamiński i Antoni Buczek

Złotymi Odznakami Honorowymi SGP odznaczeni zostali : Elżbieta Kościuk, Bożena Nowacka-Szuster, Teresa Galik i Arkadiusz Zyga.

Srebrne Odznaki Honorowe SGP otrzymali: Marzena Browolejt, Łucja Malec, Małgorzata Leopolska-Leśna, Krzysztof Leśny, Robert Lisowski, Andrzej Jażło i Krzysztof Tuchowski

W uznaniu za wieloletnią działalność w Stowarzyszeniu Geodetów Polskich godność „Zasłużonego Seniora SGP” została przyznana: Włodzimierzowi Chytremu, Wacławowi Baranowi, Antoniemu Buczek,  Alinie Kanigowskiej, Władysławowi Konarskiemu, Zbigniewowi Surdykowi i Jerzemu Szyszko

Wiceprezes Zarządu Oddziału SGP w Legnicy Włodzimierz Chytry przedstawił sprawozdanie z działalności statutowej w kadencji 2013-2017.

Podsumowując działalność w kadencji 2013-2017 stwierdził, iż udało się zorganizować wszystkie planowane imprezy, a było ich sporo. Organizowane corocznie spotkania noworoczne z emerytami i rencistami, Otwarte Mistrzostwa Geodetów Dolnego Śląska w halowej piłce nożnej, spotkania integracyjne geodetów "Ranczo u Kaczora", Wiosenne Biesiady Geodezyjne z siatkówką plażową, Otwarte Mistrzostwa Geodetów Dolnego Śląska w kręglach, Geodezyjne Turnieje Łucznicze o Złotą Strzałę Kasztelana Zamku Grodziec, Dni Geodezji, cieszyły się dużym zainteresowaniem koleżanek i kolegów geodetów i nie tylko.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się, organizowana cyklicznie przez Zarząd Oddziału w Legnicy, Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna nt. "Koordynacji sieci uzbrojenia terenu",  która gromadziła corocznie około 120 uczestników, w tym między innymi przewodniczących narad koordynacyjnych oraz przedstawicieli branż (energetyka, gazownictwo, telekomunikacja, sieci wod-kan), z całej Polski.  

Po wysłuchaniu sprawozdania z działalności statutowej w kadencji 2013-2017 oraz sprawozdań Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi.  

Podczas XI Zgromadzenia Delegatów Oddziału Stowarzyszenia  Geodetów Polskich w Legnicy zostały wybrane nowe władze Oddziału.

Prezesem Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Legnicy został Włodzimierz Chytry. Wybrano również nowy skład Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, Przedstawicieli do Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Zagłębia Miedziowego w Legnicy oraz Delegatów na XXXIX  Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Olsztynie.

Na zakończenie obrad XI Zgromadzenia Delegatów Oddziału Stowarzyszenia  Geodetów Polskich w Legnicy, Prezes Zarządu Głównego SGP Stanisław Cegielski pogratulował wszystkim wybranym i życzył dalszej owocnej pracy stowarzyszeniowej dla dobra środowiska geodezyjnego.

Galeria foto >>>

CHW

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Zrozumiałem Polityka Prywatności