W dniach 20 i 21 października 2016 r. w Legnicy odbyła się XI Konferencja Techniczna nt. „Koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu”. Konferencja o zasięgu krajowym została zorganizowana przez Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Legnicy.

Honorowy patronat nad konferencją objęli : p.o. Głównego Geodety Kraju - Aleksandra Jabłonowska, Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich -  Ludwik Węgrzyn, Prezes Zarządu Głównego SGP - Stanisław Cegielski.  Konferencję otworzyli Jolanta Kaleta – Geodeta Powiatowy w Legnicy oraz Wiesław Firliciński Honorowy Prezes Zarządu Oddziału SGP w Legnicy, serdecznie witając wszystkich uczestników, a w szczególności gości: Tadeusza Krzakowskiego ‑ Prezydenta Legnicy, Janinę Mazur – Starostę Powiatu Legnickiego, Ryszarda Raszkiewicza – Starostę Powiatu Złotoryjskiego; Annę Seremet –Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Ludmiłę Pietrzak ‑ Wiceprezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich ,Redaktora Naczelnego czasopisma naukowo-technicznego „Przegląd Geodezyjny”, Alicję Meusz – Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Roberta Pajkerta - Geodetę Województwa Dolnośląskiego, Jana Cegłę ‑ Prezesa Zarządu Oddziału SGP w Kaliszu, oraz Stanisława Marcina Wilińskiego – Członka Zarządu Głównego SGP redaktora „Przeglądu Geodezyjnego” autora zdjęć z konferencji.

Podczas dwudniowych obrad dyskutowano nad zmianami przepisów w Prawie geodezyjnym i kartograficznym po 12 lipca 2014 r. ze szczególnym uwzględnieniem geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu - w zakresie procedur usytuowania sieci uzbrojenia terenu, definiowania obowiązków inwestora, projektanta i gestora sieci, a także roli Starosty (wydziały budownictwa i geodezji) oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w procesie budowlanym. Omawiano zmiany prawne w geodezji i kartografii oraz ich wpływ na organizację i tryb pracy narad koordynacyjnych;

Dyskutowano również w tematach związanych z obowiązkiem tworzenia i ewidencjonowania baz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) przez powiatową służbę geodezyjną. Gorąca dyskusja oraz wymiana poglądów i doświadczeń z różnych regionów Polski były prowadzone na sali konferencyjnej jak również w kuluarach podczas przerw kawowych.

Galeria foto >>>

CHW

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Zrozumiałem Polityka Prywatności