Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Legnicy zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2017 r. (wtorek) w Legnicy, Pl. Słowiański 1 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy) , sala 3A w godzinach 1000 - 1500 .

Temat szkolenia: Aktualizacja baz danych BDOT, GESUT, EGiB w formacie GML - kontrola poprawności danych w świetle przepisów w zakresie geodezji i kartografii. 

Szkolenie przeprowadzi właściciel firmy Softline Plus – Jerzy Biegalski,  twórca oprogramowania C-GEO. 

Program szkolenia: 

  1. Wykład wprowadzający do szkolenia:

                    - podstawowe informacje o standardzie GML

                    - implementacja formatu GML w przepisach z zakresu geodezji i kartografii 

  1. Wymagania i procedury związane z opracowaniem map obiektowych w kontekście obowiązujących przepisów: szablony map, bazy danych, zabezpieczanie danych przetwarzanych w C-GEO
  2. Scenariusze działania w zależności od rodzaju danych z PZGiK:

                     - dane w formacie SWDE (formalnie nieobowiązujący od 1.1.2017 r.),

                     - GML zgodny ze schematami aplikacyjnymi z aktualnych rozporządzeń,

                     - dane w plikach GIV, TNG, DXF, SHP, itp.,

                     - dane rastrowe, serwisy WMS 

  1. Przetwarzanie plików GML w C-GEO:

                     - generowanie mapy zasadniczej na podstawie GML,

                     - procedura postępowania od importu GML, przez jego aktualizację, do utworzenia różnicowego pliku GML,

                     - raporty, wykazy (np. WZDE) i inne operacje na danych z PZGiK 

  1. Kontrola poprawności plików GML:

                     - walidator wbudowany w C-Geo

                     - odrębna aplikacja do walidacji GML Factory 

Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim wykonawcom prac geodezyjno – kartograficznych, pracownikom służby geodezyjnej i kartograficznej zatrudnionym w jednostkach samorządu terytorialnego stopnia powiatowego i gminnego. 

Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatów. Każdy z uczestników przed szkoleniem otrzyma do zainstalowania na własnych laptopie oprogramowanie C-GEO (z czasową licencją) by praktycznie i na bieżąco z prowadzącym przeszkolić się w w/w tematach. 

Na szkolenie uczestnicy przyjeżdżają z własnymi laptopami ( z zainstalowanym C-GEO), ładowarkami i przedłużaczami. 

W trakcie szkolenia przewidziane dwie przerwy kawowe.

Ze względu na specyfikę warsztatów szkoleniowych liczba miejsc jest ograniczona.

Zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu uczestnicy otrzymają po zakończeniu szkolenia.

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu.

  

                                                                                                    Prezes Zarządu Oddziału SGP

                                                                                                    Włodzimierz Chytry

Karta uczestnictwa w  szkoleniu >>>

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Zrozumiałem Polityka Prywatności