19 stycznia 2018 r. w Legnicy w  kawiarni hotelu ”Kamieniczka” członkowie Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Legnicy, członkowie Zarządów Kół Terenowych SGP, członkowie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz najbardziej aktywni, zaangażowani w działalności statutowej członkowie Oddziału Legnickiego SGP spotkali się z naszymi kolegami i koleżankami emerytami i rencistami. 

IMGP8301 

W noworocznym spotkaniu uczestniczyli również:  Pani Alicja Meusz – Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, dr inż. Wiesław Firliciński – Honorowy Prezes Zarządu Oddziału w Legnicy a zarazem Wiceprzewodniczący Zarządu Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT „Zagłębia Miedziowego”, Stanisław Sirojć – Dyrektor Biura Rady FSNT NOT ZM w Legnicy.

IMGP8273    IMGP8283  IMG 1992

W spotkaniu uczestniczył również ks. Andrzej Drwiła – Diecezjalny Duszpasterz Geodetów i Kartografów, który w 1974 roku ukończył studia na Akademii Rolniczej we Wrocławiu w kierunku geodezji, uzyskując tytuł magistra inżyniera. W 2006 r. został ustanowiony przez Biskupa Legnickiego Stefana Cichego, w obecności śp. ks. Jana Majewskiego – Kapelana Geodetów i Kartografów, Diecezjalnym Duszpasterzem Geodetów i Kartografów.

Spotkanie było okazją do podsumowania działalności Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Legnicy w ubiegłym roku.

IMG 2018 W imieniu Zarządu Oddziału SGP w Legnicy kol. Włodzimierz Chytry - Prezes Zarządu serdecznie przywitał wszystkich uczestników spotkania, a w szczególności obecnych na spotkaniu kol. rencistów i emerytów.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. Oddział Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Legnicy liczył 127 członków zwyczajnych. W ubiegłym roku do Stowarzyszenia Geodetów Polskich przyjętych zostało czworo nowych członków:  kol. Aneta Styś, Weronika Lechowicz, Martyna Łozowska, Kamil Nowak.

Niestety w roku 2017 odeszli od nas nasi nieodżałowani koledzy geodeci: kol.  Jan Godzik oraz kol. Zbigniew Pechytiak. Pamięć o zmarłych uczczono chwilą ciszy.

Podsumowując rok ubiegły kol. Włodzimierz Chytry przypomniał, iż udało się zorganizować wszystkie planowane imprezy integracyjne oraz szkoleniowe wśród, których wymienił: spotkanie noworoczne z emerytami i rencistami, XVI Wiosenna Biesiada Geodezyjna z siatkówką plażową, XVII Otwarte Mistrzostwa Geodetów Dolnego Śląska w Kręglach, V Geodezyjny  Turniej Łuczniczy o Złotą Strzałę Kasztelana Zamku Grodziec, XXXI Dzień Geodezji. W każdej z nich uczestniczyło po kilkadziesiąt koleżanek i kolegów.

Zainteresowaniem cieszyły się również zorganizowane warsztaty szkoleniowe p.n. „Aktualizacja baz danych BDOT, GESUT, EGiB w formacie GML”, które  zgromadziły 25 uczestników (w tym 21 osób z firm geodezyjnych).

Kol. Włodzimierz Chytry przekazał podziękowania za aktywną działalność i pomoc w realizacji wspomnianych wyżej imprez i spotkań integracyjnych szczególnie wyróżniającym się członkom Stowarzyszenia: kol. Bożenie Nowackiej-Szuster, kol. Arkadiuszowi Zyga, kol. Janowi Tuchowskiemu i kol. Zygmuntowi Niechwiadowiczowi oraz działaczom Kół Terenowych SGP w Lubinie i Legnicy.

W podsumowaniu nie sposób pominąć jakże ważne przedsięwzięcie zrealizowane pod patronatem Głównego Geodety Kraju, Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz Prezesa Zarządu Związku Powiatów Polskich przy współpracy z Prezydentem Miasta Legnicy, Starostą Legnickim oraz Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego we Wrocławiu,  a mianowicie XII  Konferencji Naukowo-Technicznej o zasięgu krajowym związanej z tematyką „Koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu”.

W dwudniowej konferencji uczestniczyła Pani Grażyna Kierznowska – Główny Geodeta Kraju oraz 117 osób z całej Polski, w tym między innymi przewodniczący narad koordynacyjnych oraz przedstawiciele gestorów sieci uzbrojenia terenu.

Jeszcze raz dziękujemy Pani Prezes za objęcie patronatem oraz aktywny udział w naszej konferencji.

Kol. Włodzimierz Chytry przekazał szczególne podziękowania Pani Alicji Meusz  oraz komitetowi organizacyjnemu: Jolancie Kaleta, Wiesławowi Filicińskiemu, Bożenie Nowackiej-Szuster, Robertowi Lisowskiemu, Jarosławowi Kudrykowi, Janowi Tuchowskiemu, Agnieszce Marcinkowskiej-Lis i Renacie Wasilewskiej za zaangażowanie i duży nakład pracy przy organizacji XII Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej.

W dalszym wystąpieniu poinformował również zebranych, iż w rozstrzygniętym w 2017 r. - XLI Ogólnopolskim Konkursie Jakości Prac Scaleniowych, organizowanym corocznie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współudziale Stowarzyszenia Geodetów Polskich, członkowie naszego Oddziału SGP, zespół geodetów Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu, w składzie: Helena Markiewicz, Danuta Ziembicka, Jacek Pieklik, Małgorzata Grygorcewicz, Zenon Wac, Damian Ziembicki, uzyskali zaszczytne II miejsce, za bardzo dobrą jakość opracowania założeń do projektu scalenia gruntów obiektu Prusice gmina Złotoryja

Na zakończenie swojego wystąpienia kol. Włodzimierz Chytry złożył zebranym kolegom i koleżankom serdeczne życzenia dobrego zdrowia, spokoju ducha, a także wszystkiego najlepszego w życiu zawodowym i osobistym oraz aby rok 2018 był rokiem wypełnionym szczęściem i wszelką pomyślnością.

 IMGP8262  IMGP8266  IMGP8264 

Po odśpiewaniu Hymnu Geodety, serdeczne, noworoczne życzenia dobrego zdrowia w imieniu Głównego Geodety Kraju - Pani Grażyny Kierznowskiej, Prezesa Zarządu Oddziału SGP we Wrocławiu kol. Bożeny Tabisz oraz swoim własnym przekazała wszystkim Pani Alicja Meusz - Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

IMG 2028W stronę zgromadzonych popłynęły również słowa podziękowania za zaangażowanie i wkład wniesiony w działalność na rzecz Geodezji i jej sprawnego funkcjonowania, a także motto na 2018 i kolejne lata: niech wykonawcy prac geodezyjnych spotykają na swojej drodze zawodowej same przyjazne PODGiK-i, a pracownicy tychże ośrodków niech widzą wśród wykonawców samych przyjaciół”.

IMG 2090  IMGP8258  IMGP8282 

Życzenia zdrowia oraz wszelkiej pomyślności przekazali także kol. Wiesław Firliciński i Stanisław Sirojć. Ks. Andrzej Drwiła odmówił krótką modlitwę w intencji zmarłych kolegów wspominając naszego śp. kol. Władysława Fretta oraz życzył przede wszystkim dużo dobrego zdrowia i pomyślności w 2018 r.

IMG 2070  IMG 2066 

IMG 2164   IMG 2177 

 Spotkaniu towarzyszyła miła atmosfera pełna wspomnień,  szczerych dyskusji o geodezji oraz wzajemnych życzeń dobrego zdrowia i spotkania się w pełnym gronie w roku następnym … Były również kolędy.

 

 

Galeria foto >>>

 

CHW

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Zrozumiałem Polityka Prywatności