W dniach 18 i 19 października 2018 r. w Legnicy, pod honorowym patronatem Głównego Geodety Kraju – Waldemara Izdebskiego, Prezesa Zarządu Związku Powiatów Polskich -  Ludwika Węgrzyna, Prezesa Zarządu Głównego SGP – Janusza Walo, Starosty Legnickiego – Janiny Mazur oraz Prezydenta Miasta Legnicy – Tadeusza Krzakowskiego, odbyła się XIII Konferencja Techniczna nt. „Koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu”.

Konferencja o zasięgu krajowym została zorganizowana przez Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Legnicy zgromadziła ponad 130 uczestników z całej Polski.

Konferencję zaszczycili swoją obecnością: Główny Geodeta Kraju - Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii dr hab. inż. Waldemar Izdebski, Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego -  Alicja Meusz, Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego – Wojciech Dyakowski, Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich, a zarazem Redaktor Naczelny czasopisma naukowo- technicznego „Przegląd Geodezyjny” - Ludmiła Pietrzak, Prezes Zarządu Oddziału SGP we Wrocławiu - Bożena Tabisz, Prezes Zarządu Oddziału SGP w Kaliszu – Jan Cegła, Dyrektor Biura Federacji Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych NOT Zagłębia Miedziowego - Stanisław Sirojć oraz Prezydent Miasta Legnicy – Tadeusz Krzakowski, Starosta Legnicki – Janina Mazur i Starosta Złotoryjski – Ryszard Raszkiewicz.

Zebranych przywitał Prezes Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Legnicy – Włodzimierz Chytry, życząc konstruktywnych i owocnych obrad oraz miłych wspomnień z pobytu na Ziemi Legnickiej. Ciepłe słowa skierowane do uczestników Konferencji przekazali również zaproszeni goście.

 IMG 3534  IMG 3547 IMG 3545

 

Przewodniczenie obrad przejęli, niezastąpieni: Jolanta Kaleta – Geodeta Powiatowy Powiatu Legnickiego i Wiesław Firliciński - Honorowy Prezes Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Legnicy.

IMG 3659

Inauguracyjny referat przedstawił Główny Geodeta Kraju, omawiając bardzo szczegółowo kierunki działań legislacyjnych dotyczących dużych zmian w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, jeszcze w tym roku.

IMG 3567  

Tematyka Konferencji została zdominowana nowymi technikami i technologami obsługi narad koordynacyjnych sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, wsparcia środkami komunikacji elektronicznej, budową, weryfikacją oraz zarządzaniem państwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym mającym istotny wpływ na sprawność procesu uzgodnieniowego.

Zebrani zapoznali się również, z ostatnio dyskutowaną sytuacją związaną z postępowaniem w zakresie realizacji procedur dotyczących prowadzenia narad koordynacyjnych, po wejściu w życie RODO.

Mamy nadzieję, iż dyskusja i wymiana bogatych doświadczeń, w drugim dniu Konferencji, pomoże w przyszłości w miarę jednolicie i w zgodzie z obowiązującymi przepisami prowadzić narady koordynacyjne w całej Polsce.

IMG 3630

Dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom, zapraszając jednocześnie w przyszłym roku do Legnicy, na następną XIV Konferencję Techniczną nt. „Koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu”.

Galeria foto >>>

CHW

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Zrozumiałem Polityka Prywatności