W dniach 17 i 18 października 2019 r. w Legnicy odbyła się XIV Konferencja Techniczna nt. „Koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu”. Konferencja o zasięgu krajowym została zorganizowana przez Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Legnicy.

Już po raz czternasty z całej Polski  na Ziemi Legnickiej spotkali się fachowcy zajmujący się  koordynacją, by wspólnie rozwiązywać problemy związane z prowadzeniem narad koordynacyjnych.     

b_300_200_16777215_00_images_phocagallery_XIV_KONFERENCJA_IMG_4974.jpg

Wiodącym tematem konferencji  było przedstawienie technik i technologii związanych z elektroniczną obsługą narad koordynacyjnych usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz zarządzaniem państwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym, mającym istotny wpływ na sprawność procesu uzgodnieniowego.

Honorowy patronat nad konferencją objęli : Główny Geodeta Kraju, Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich,  Prezydent Miasta  Legnicy, oraz Starosta Powiatu Legnickiego.

    b_300_200_16777215_00_images_phocagallery_XIV_KONFERENCJA_IMG_4938.jpg  b_300_200_16777215_00_images_phocagallery_XIV_KONFERENCJA_IMG_4948.jpg  b_300_200_16777215_00_images_phocagallery_XIV_KONFERENCJA_IMG_4931.jpg

Konferencję otworzył Prezes Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Legnicy – Włodzimierz Chytry, serdecznie witając ponad stu trzydziestu uczestników, a w szczególności gości: Głównego Geodetę Kraju – dr hab. Inż. Waldemara Izdebskiego, Anetę Seremet – Naczelnika Wydziału Mapy Zasadniczej i GESUT w Departamencie Informacji o Nieruchomościach  Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Roberta Cieszyńskiego – Kujawsko-Pomorskiego  Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Bydgoszczy, Zbigniewa Domagałę – Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego we Wrocławiu, Roberta Pajkerta - Geodetę Województwa Dolnośląskiego, Tadeusza Krzakowskiego – Prezydenta Miasta Legnicy, Janinę Mazur – Wicestarostę Powiatu Legnickiego, Stanisława Sirojcia – Dyrektora Biura Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych NOT Zagłębia Miedziowego, Bożenę Tabisz – Prezesa Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich we Wrocławiu, Alicję Meusz - Wiceprezesa Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich we Wrocławiu – Zastępcę Wójta Gminy Kostomłoty, Jana Cegłę – Prezesa Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Kaliszu oraz obecnych na konferencji gestorów sieci energetycznych, gazowych,  telekomunikacyjnych oraz sieci  wodociągowo- kanalizacyjnych, tych którzy w procesie koordynacyjnym odgrywają znaczącą rolę.

b_300_200_16777215_00_images_phocagallery_XIV_KONFERENCJA_IMG_4950.jpgInauguracyjny referat  pt. "Aktualne kierunki działania Głównego Geodety Kraju w obszarze geodezji i kartografii" przedstawił  dr hab. inż. Waldemar Izdebski - Główny Geodeta Kraju, kładąc szczególny nacisk na cyfryzację i szerokie udostępnianie posiadanych informacji społeczeństwu oraz wskazał na ciągle rosnące zainteresowanie danymi przestrzennymi, o czym świadczy ilość pobrań i wejść na strony portalu GEOPORTAL.GOV.PL.

Geoportal bardzo dynamicznie się rozwija, pojawiają się nowe usługi danych przestrzennych, które zwiększają jego atrakcyjność i przydatność przy realizacji zadań publicznych, zrządzaniu oraz przygotowaniu inwestycji.

 

 

b_300_200_16777215_00_images_phocagallery_XIV_KONFERENCJA_IMG_4957.jpg

Robert Cieszyński - Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, swoim interesującym wystąpieniem  pt.: „Wybrana problematyka związana z procesem koordynacji projektowanych sieci uzbrojenia terenu”,  wprowadził uczestników w temat wiodący konferencji, opierając się na informacjach uzyskanych z wielu Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie sposobu prowadzenia narad koordynacyjnych. Podsumowując swoje wystąpienie stwierdził , iż przeprowadzanie narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej znacznie przyśpiesza terminy uzgodnienia projektów sieci uzbrojenia terenu oraz zobowiązuje do czynnego udziału w procesie uzgodnieniowym wszystkich uczestników.

 

b_300_200_16777215_00_images_phocagallery_XIV_KONFERENCJA_IMG_4960.jpgGeodeta Powiatowy w Starostwie Powiatowym w Wołominie - Marcin Sosiński prelekcją  –„Prawo obecne i przyszłe w koordynacji projektowanych sieci”, w swojej prezentacji wskazał na problemy dotyczące prowadzenia narad koordynacyjnych, zwracając szczególną uwagę na procedury i zasady prowadzenia narad koordynacyjnych w świetle obowiązujących przepisów prawnych, tych obecnych jak i przyszłych. Wskazał na rozbieżności w interpretacji przepisów (lub ich brak), a dotyczących między innymi : mapy na której jest wykonany projekt sieci uzbrojenia terenu (aktualności tej mapy na dzień złożenia wniosku o koordynację), problem z koordynacją przyłączy (niektórzy gestorzy wskazują obowiązek koordynacji w ramach warunków przyłączenia), oraz zwrócił szczególną uwagę w temacie przeprowadzania narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej między innymi w zakresie składania wniosków, wyznaczania terminów narad oraz ich zakończenia.

 

b_300_200_16777215_00_images_phocagallery_XIV_KONFERENCJA_IMG_4962.jpgKrzysztof Bronicki - CANON POLSKA  Sp. z o.o. zaprezentował uczestnikom konferencji wielofunkcyjny, wielkoformatowy ploter kolorowy rekomendowany m.in. do aplikacji GIS. Przedstawił również urządzenia firmy CANON które wykorzystując zaawansowane technologie wspierające aplikacje GIS, zapewniają kartometryczne, błyskawicznie schnące i odporne na działanie wody wydruki. Urządzenia posiadające zintegrowany skaner z opatentowaną technologią Océ Color Image Logic®, która gwarantuje wysokiej jakości skany, niezależnie od stanu oryginałów, automatycznie je optymalizuje usuwając zbędne elementy tła i rejestrując najmniejsze szczegóły.

 

 

W następnych sesjach referatowych przedstawiciele firm informatycznych przedstawili szczegółowo swoje systemy umożliwiające prowadzenie elektronicznej obsługi narad koordynacyjnych usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

b_300_200_16777215_00_images_phocagallery_XIV_KONFERENCJA_IMG_4985.jpg  b_300_200_16777215_00_images_phocagallery_XIV_KONFERENCJA_IMG_4988.jpg 

 b_300_200_16777215_00_images_phocagallery_XIV_KONFERENCJA_IMG_4992.jpg  b_300_200_16777215_00_images_phocagallery_XIV_KONFERENCJA_IMG_4995.jpg  

Systemy informatyczne do przeprowadzania narad koordynacyjnych z wykorzystaniem  środków komunikacji elektronicznej zaprezentowali: Zbigniew Malinowski - GEO-SYSTEM Sp. z o.o. ; Katarzyna Wykręt - COMARCH S.A. ; Przemysław Chajec i Robert Stróżyński – SYSTHERM INFO Sp. z o.o. oraz Krzysztof Borys z firmy GEOBID Sp. z o.o.

 

b_300_200_16777215_00_images_phocagallery_XIV_KONFERENCJA_IMG_5005.jpgW drugim dniu konferencji Jerzy Biegalski – SOFTLINE PLUS Sp. z o.o. w swoim wystąpieniu omówił najbardziej przydatne dla celów geodezyjnych, dostępne w Polsce usługi sieciowe udostępniające dane PZGiK.

Najbardziej interesujące usługi zostały przedstawione w postaci materiałów wideo pokazujących łatwość dostępu z popularnej aplikacji geodezyjnej do bogatego już zasobu GiK. Dotyczy to szczególnie usług Krajowej Integracji (Ewidencji Gruntów, MPZP, Uzbrojenia Terenu). Usługi te są powszechnie dostępne dzięki integracji danych z zasobów powiatowych dokonanej w ciągu ostatnich dwóch lat przez GUGiK. Szczególnie interesująca jest udostępniona niedawno (październik 2019) nowa usługa związana z numerycznym modelem terenu utworzonym w ramach projektu ISOK. Model o siatce kwadratów o gęstości 1m zbudowany został na bazie skaningu laserowego o dużej dokładności dla obszaru całego kraju. Najnowszy serwis sieciowy wykorzystujący dane NMT kraju może w znaczący sposób ułatwić przygotowanie inwestycji. Jest to usługa wyliczająca wysokość dla wskazanego punktu XY, co umożliwia np. wykonanie przekrojów podłużnych, liczenie powierzchni 3D, tworzenie NMT dla konkretnego obszaru będącego w zakresie opracowania, analizy dostępności i kosztów inwestycji.

 b_300_200_16777215_00_images_phocagallery_XIV_KONFERENCJA_IMG_5008.jpgPiotr Myszka - GEOXY Spółka z o.o. poruszył temat aktualizacji baz danych PZGiK oraz zwrócił uwagę na potrzebę utworzenia „Modelu jakości baz danych GESUT” celem doprecyzowania zasad tworzenia i aktualizacji baz danych GESUT, reguł wymiany danych Wykonawca – PODGiK i  PODGIK – Wykonawca oraz ustalenia kryteriów kontroli jakości zbiorów GESUT generowanych z RBD do PZGiK. 

W obowiązujących przepisach brak kwestii dotyczących zasad wymiany danych pomiędzy PZGiK a Wykonawcami oraz problem spójności baz danych PZGiK z bazami RBD opracowywanymi przez Wykonawców. Stwierdzenie, że obowiązującym formatem wymiany danych jest format GML, a pliki wynikowe powinny być utworzone zgodnie z obowiązującymi ze schematami aplikacyjnymi określającymi model danych jest niewystarczające. Muszą być określone podstawowe zasady wydawania danych z baz PZGiK oraz przyjmowania danych wynikowych generowanych z roboczych baz danych (RBD) przez Wykonawców. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wykonawca tworzy roboczą bazę danych na podstawie zbiorów danych udostępnionych mu z PZGiK po dokonaniu zgłoszenia pracy geodezyjnej. Od tego momentu bazy PZGiK i baza RBD żyją własnym życiem.  W efekcie pliki wynikowe wygenerowane przez Wykonawcę z RBD na koniec pracy geodezyjnej mogą być niespójne z bazami PZGiK, gdyż w trakcie trwania pracy geodezyjnej w bazach PZGiK mogły nastąpić zmiany na obiektach wydanych do zgłoszenia tejże pracy geodezyjnej. W takiej sytuacji na PODGiK spada ciężar kompilowania danych wynikowych wygenerowanych z RBD z aktualnymi danymi w bazie PZGiK. To nie jest łatwe zadanie, ponieważ z jednej strony nie można dopuścić do utraty zmian już wprowadzonych w bazie PZGiK, z drugiej strony należy wprowadzić zmiany dokonane przez wykonawcę w RBD, a to geodeta powiatowy działający w imieniu starosty jest odpowiedzialny za stan aktualności baz danych. 

Dobra, aktualna baza PZGiK, aktualna mapa do celów projektowych jest podstawą do dobrego projektowania sieci uzbrojenia terenu, pozwala na przeprowadzenie konstruktywnych narad koordynacyjnych i wskazanie ewentualnych kolizji projektowanych sieci oraz  bezpiecznej realizacji inwestycji.

Elektroniczne prowadzenie narad umożliwia przesyłanie wniosku wraz z materiałami drogą elektroniczną, dokonywanie opłat z wykorzystaniem płatności internetowych, koordynacji usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu i wyeliminowania ewentualnych kolizji przy pomocy środków komunikacji elektronicznej, generowanie protokołu z narady oraz automatyczne wysyłanie powiadomień o terminach narad koordynacyjnych i innej korespondencji z wnioskodawcami, projektantami i branżami. Ewidentnie przyspiesza to proces uzgodnienia projektu. Tą formą prowadzenia narad koordynacyjnych coraz bardziej są zainteresowani są gestorzy sieci uzbrojenia terenu.

Ponad dwie godziny trwała, moderowana przez Panią Jolantę Kaletę, dyskusja oraz próby rozwiązania problemów związanych z koordynacją projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Poruszano tematy związane zarówno z elektronicznym jak i tradycyjnym prowadzeniem narad.

Spotkania z prelegentami, dyskusje oraz wymiana poglądów i doświadczeń z różnych regionów Polski były prowadzone na sali konferencyjnej jak również w kuluarach, podczas przerw kawowych, a twórcy oprogramowań byli oblegani i zasypywani pytaniami związanymi z funkcjonowaniem ich systemów.

Dziękujemy za udział wszystkim prelegentom i uczestnikom, zapraszając jednocześnie w przyszłym roku do Legnicy, na jubileuszową XV Konferencję Techniczną nt. „Koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu”, którą planujemy zorganizować w dniach 15 i 16 października 2020 r.

 

Galeria foto >>>

Do pobrania >>>

 

CHW

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Zrozumiałem Polityka Prywatności