W dniu 11 marca 2022 r. odbyło się XII Zgromadzenie Delegatów Oddziału SGP w Legnicy. Miejscem Zgromadzenia Delegatów była sala konferencyjna Hotelu Milenium w Legnicy przy ul. Chojnowskiej 150.

Rejestracja delegatów rozpoczęła się o godz. 930 , a punktualnie o godz. 1000 rozpoczęły się obrady.

Zgromadzenie otworzył Prezes Oddziału SGP w Legnicy kol. Włodzimierz Chytry serdecznie witając zaproszonych gości i delegatów.

b_300_200_16777215_00_images_phocagallery_XII_Zgromadzenie_Delegatow_Oddzialu_Stowarzyszenia_Geodetow_Polskich_w_Legnicy_IMG_7324.jpg    

Dokonano wyboru przewodniczącego i sekretarza Zgromadzenia. Na przewodniczącego  został wybrany kol. Wiesław Firliciński a na sekretarza kol. Renata Targowicz. Po zatwierdzeniu porządku obrad kol. Wiesław Firliciński oraz kol. Włodzimierz Chytry wręczyli nowym Członkom SGP kol.  Annie Skwira i kol. Adriannie Kłosowskiej znaczki stowarzyszeniowe oraz legitymacje członkowskie.  W kadencji 2017-2022 do Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Oddział w Legnicy, wstąpiło 20 nowych członków. 

b_300_200_16777215_00_images_phocagallery_XII_Zgromadzenie_Delegatow_Oddzialu_Stowarzyszenia_Geodetow_Polskich_w_Legnicy_IMG_7355.jpg b_300_200_16777215_00_images_IMG_7336.jpg

Dyrektor Biura Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej Zagłębia Miedziowego w Legnicy - Stanisław Sirojć , serdecznie dziękował i gratulował osiągnięć na niwie działalności stowarzyszeniowej. Stwierdził, że Oddział Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Legnicy bardzo pozytywnie wyróżniał się w swojej działalności w Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej Zagłębia Miedziowego w Legnicy.

Wręczył kol. Włodzimierzowi Chytremu pamiątkową statuetkę NOT z podziękowaniami za ogromne zaangażowanie oraz niezwykle owocną działalność w pracy Stowarzyszeniowej.

b_300_200_16777215_00_images_phocagallery_XII_Zgromadzenie_Delegatow_Oddzialu_Stowarzyszenia_Geodetow_Polskich_w_Legnicy_IMG_7349.jpg b_300_200_16777215_00_images_phocagallery_XII_Zgromadzenie_Delegatow_Oddzialu_Stowarzyszenia_Geodetow_Polskich_w_Legnicy_IMG_7352.jpg b_300_200_16777215_00_images_phocagallery_XII_Zgromadzenie_Delegatow_Oddzialu_Stowarzyszenia_Geodetow_Polskich_w_Legnicy_IMG_7354.jpg 

Zabierając głos w imieniu Prezydenta Miasta Legnicy, Dyrektor Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Legnicy – Jarosław Kudryk również przekazał zebranym podziękowania za wspaniałą, efektywną współpracę Zarządu Oddziału z Urzędem Miasta Legnicy, a w szczególności za organizację corocznych Krajowych Konferencji Naukowo-Technicznych nt. „Koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu”.

 b_300_200_16777215_00_images_phocagallery_XII_Zgromadzenie_Delegatow_Oddzialu_Stowarzyszenia_Geodetow_Polskich_w_Legnicy_IMG_7373.jpg 

Następnie Prezes Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Legnicy kol. Włodzimierz Chytry przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału w XI Kadencji 2017-2022.

Działalność szkoleniowa:

W latach 2017 – 2022 zorganizowano cztery, (w tym jedna online na platformie Zoom Meeting)  Konferencje Naukowo-Techniczne nt. „Koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu” – 605 uczestników

- oraz dwa szkolenia:

  • „Prace geodezyjne wykonywane w oparciu o bazy danych GESUT i BDOT500” – 72 uczestników
  • Szkolenie (warsztaty) – „Aktualizacja baz danych GESUT i BDOT500 w formacie GML” –25 uczestników

Działalność integracyjna:

  • Spotkania Noworoczne (4 spotkania) – 251 uczestników
  • IX Otwarte Mistrzostwa Dolnego Śląska w Halowej Piłce Nożnej - 105 uczestników
  • Spotkania integracyjne „Ranczo u Kaczora” – prezentacje sprzętu geodezyjnego (3 spotkania) – 147 uczestników
  • Wiosenna Biesiada Geodezyjna z Siatkówką Plażową ( 3 spotkania) – 157 uczestników
  • Dzień Geodezji (4 spotkania) – 469 uczestników
  • Mistrzostwa Geodetów Zagłębia Miedziowego w Kręglach (3 spotkania) – 223 uczestników
  • Wycieczka Mazury i Litwa , Wilczy Szaniec – Wilno – Troki – Augustów – Studzienniczna –– uczestniczyło 35 koleżanek i kolegów, również z Oddziału SGP we Wrocławiu

 Ogółem w organizowanych w latach 2017-2022  konferencjach, szkoleniach, Dniach Geodezji, wycieczce  oraz spotkaniach integracyjnych udział wzięło 2089 uczestników.

Uczestniczono w sympozjach i konferencjach organizowanych przez Oddziały SGP we Wrocławiu i Kaliszu oraz w Czesko-Słowacko-Polskich Dniach Geodezji w Pradze i  w Słowacko-Polsko-Czeskich Dniach Geodezji w Bratysławie.

Przy organizacji szkoleń i krajowych Konferencji NT ściśle współpracowano z Urzędem Miasta w Legnicy, Starostwem Powiatowym w Legnicy, Starostwem Powiatowym w Złotoryi oraz firmami DBGiTR we Wrocławiu, GEO-SYSTEM Sp. z o.o, SYSTHERM Sp. z o.o, GEOBID Sp. z o.o, GEOXY Sp. z o.o, SOFTLINE PLUS JERZY BIEGALSKI,  ESRI Sp. z o.o, GEOLINE Sp. z o.o, GEO-GOLD Złotoryja, GLOB-GEO, GiK Lubin.

Prowadzono aktywną współpracę z Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Zagłębia Miedziowego w Legnicy.  Kolega dr inż. Wiesław Firliciński jest Wiceprzewodniczącym Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Zagłębia Miedziowego.

W latach 2017-2022 w Ogólnopolskich Konkursach Jakości Prac Scaleniowych, organizowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współudziale Stowarzyszenia Geodetów Polskich, członkowie naszego Oddziału SGP, zespół geodetów Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu Oddział w Legnicy zdobył  II miejsce za opracowanie „Założeń do projektu scalenia wsi Prusice gm. Złotoryja” (2017) oraz I miejsce za opracowanie „Założeń do projektu scalenia wsi Niedźwiedzice gm. Chojnów” oraz wyróżnienie za realizację „Scalenia wsi Naratów gm. Niechlów” (2020).

Wszystkie informacje oraz relacje z działalności umieszczano na bieżąco w naszym Miesięczniku  Naukowo-Technicznym PRZEGLĄD GEODEZYJNY, publikacjach Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT Zagłębia Miedziowego w Legnicy oraz na stronie internetowej Oddziału Legnickiego https://legnica.sgp.geodezja.org.pl/  .

Następnie zostały przedstawione sprawozdania Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej, która pozytywnie zaopiniowała działalność Zarządu Oddziału SGP w Legnicy w latach 2017-2022.

b_300_200_16777215_00_images_phocagallery_XII_Zgromadzenie_Delegatow_Oddzialu_Stowarzyszenia_Geodetow_Polskich_w_Legnicy_IMG_7378.jpg b_300_200_16777215_00_images_phocagallery_XII_Zgromadzenie_Delegatow_Oddzialu_Stowarzyszenia_Geodetow_Polskich_w_Legnicy_IMG_7376.jpg 

Absolutorium dla ustępującego Zarządu zostało przyjęte przez Delegatów jednogłośnie.

Dziękując za udzielone absolutorium kol. Włodzimierz Chytry podziękował za aktywną współpracę wszystkim członkom ustępującego Zarządu. Jednocześnie poinformował, iż po ośmiu latach kierowania Zarządem Oddziału SGP w Legnicy, nie będzie się ubiegał o stanowisko Prezesa Oddziału na następną kadencję. Rekomendując na stanowisko Prezesa naszego Oddziału kol. Arkadiusza Zyga stwierdził, że nie będzie uchylał się od dalszej działalności stowarzyszeniowej na tyle na ile zdrowie i siły pozwolą.

b_300_200_16777215_00_images_IMG_7361.jpg b_300_200_16777215_00_images_phocagallery_XII_Zgromadzenie_Delegatow_Oddzialu_Stowarzyszenia_Geodetow_Polskich_w_Legnicy_IMG_7411.jpg 

W wyniku wyborów, na Prezesa Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Legnicy na kadencję 2022-2026 jednogłośnie został wybrany kol.  Arkadiusz Zyga.

W dalszej części wyborów zostały wyłonione składy Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej, Sadu Koleżeńskiego, Delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów SGP oraz Przedstawicieli do Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Zagłębia Miedziowego w Legnicy.

Zgromadzenie przebiegło w serdecznej, koleżeńskiej i rzeczowej atmosferze.

 

Galeria foto >>>

 

Fot. Michał Kowalski

 

CHW

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Zrozumiałem Polityka Prywatności