W dniach 20-22 maja 2022 r. w Białymstoku odbyło się najważniejsze statutowe wydarzenie XL WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW STOWARZYSZENIA GEODETÓW POLSKICH pod hasłem „Geodezja i kartografia podstawą zarządzania przestrzenią państwa”

 b_300_200_16777215_00_images_aktualnosci_SZKOLENIE_14_CZERWCA_2022_WALNE_ZEBRANIE_DELEGATOW_SGP_BIALYSTOK_2022_XL_Zjazd_Delegatow_SGP_2022_5.jpg 

Uczestnicy XL Walnego Zebrania Delegatów SGP na tle Pałacu Branickich w Białymstoku (fot. Andrzej Babicz)

W obradach XL Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Geodetów Polskich z Oddział    Legnicki reprezentowali: Honorowy Członek Stowarzyszenia Geodetów Polskich – Wiesław Firliciński, delegaci : Arkadiusz Zyga, Włodzimierz Chytry, Jan Tuchowski oraz zastępca  delegata Krzysztof Leśny.

b_300_200_16777215_00_images_aktualnosci_SZKOLENIE_14_CZERWCA_2022_WALNE_ZEBRANIE_DELEGATOW_SGP_BIALYSTOK_2022_XL_Zjazd_Delegatow_SGP_2022_1.jpg 

Sala obrad (fot. Zdzisław Berliński)

Podczas obrad delegaci udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia Geodetów Polskich a podczas wyborów wyłoniono nowe władze stowarzyszenia na kadencję 2022-2026.

Jednomyślnie na funkcję Prezesa Stowarzyszenia Geodetów Polskich na kadencję 2022-2026 został wybrany kol. dr hab. inż. Janusz Walo prof. PW, a w skład  Zarządu Głównego SGP  z wyboru imiennego  weszli :  (w kolejności alfabetycznej) 

Krzysztof Bakuła O/Warszawa

Marian Brożyna O/Białystok

Małgorzata Busko O/Kraków

Sławomir Czkuj O/Kraków

Przemysław Janik O/Kielce

Sławomir Łapiński O/Warszawa

Tomasz Malinowski O/Wrocław

Agata Milkierwicz O/Olsztyn

Andrzej Pachuta O Warszawa

Iabela Pawłowska O/Łódż

Szymon Rymsza O/Warszawa

Maria Songin O/Suwałki

Dariusz Wilczewski O/Białystok

 

Członkami Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich są również Prezesi Oddziałów.

Oddział Legnicki SGP - kol. Prezes Oddziału SGP w Legnicy -  Arkadiusz Zyga

 

Podczas obrad XL Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Geodetów Polskich przyznało najwyższe odznaczenie, nadawane szczególnie zasłużonym członkom - GODNOŚĆ CZŁONKA HONOROWEGO STOWARZYSZENIA GEODETÓW

Zaszczytny tytuł otrzymali:

Czesław Bartoszewicz – O/Białystok

Elżbieta Biel – O/Kraków

Antoni Bosek – O/Rzeszów

Włodzimierz Chytry – O/Legnica

Włodzimierz Kędziora – O/Warszawa

Tadeusz Kościuk – O/Suwałki

Andrzej Pachuta – O/Warszawa

Teresa Rżanek-Kmiecik – O/Łódź

 b_300_200_16777215_00_images_aktualnosci_SZKOLENIE_14_CZERWCA_2022_WALNE_ZEBRANIE_DELEGATOW_SGP_BIALYSTOK_2022_XL_Zjazd_Delegatow_SGP_2022_3.jpg 

Uhonorowani godnością Członka Honorowego SGP; od lewej: Andrzej Pachuta Elżbieta Biel, Włodzimierz Chytry, Antoni Bosek, Teresa Rżanek-Kmiecik, Florian Romanowski, Tadeusz Kościuk (fot. L. Pietrzak)

XL Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Geodetów Polskich przebiegło w fantastycznej, koleżeńskiej atmosferze, rzeczowe dyskusje , wymiana poglądów dotyczących działalności stowarzyszeniowej, a przede wszystkim bezpośrednie spotkanie wspaniałej rodziny geodezyjnej, przyjaciół z którymi można szczerze porozmawiać na wszystkie tematy.

Organizatorom, Koleżankom i Kolegom Oddziału SGP w Białymstoku składamy gratulacje i podziękowania za serdeczne przyjęcie  delegatów oraz za wspaniałą organizację XL Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

Więcej informacji na stronie internetowej Zarządu Głównego SGP : https://sgp.geodezja.org.pl/xl-walne-zebranie-delegatow-stowarzyszenia-geodetow-polskich-relacja 

 

CHW

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Zrozumiałem Polityka Prywatności