Instytucje geodezyjne

Główny Urząd Geodezji i Kartografii
ul. Żurawia 6/12
00-926 Warszawa
tel. (22) 563-14-44
www.gugik.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
tel: (22) 250-01-23
www.gov.pl/web/rozwoj-technologia

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
tel. (22) 623-13-41
faks (22) 623-23-05
www.gov.pl/web/rolnictwo

Stowarzyszenie Geodetów Polskich – Zarząd Główny
ul. Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
tel.   +48 22 826 87 51
tel.   +48 606 480 954
fax.  +48 22 827 72 25
www.sgp.geodezja.org.pl
www.facebook.com/sgp.geodezja/

Stowarzyszenie Kartografów Polskich
ul. J. Kochanowskiego 36
51-601 Wrocław
tel. (71) 372-85-15
faks (71) 345-91-05
www.kartografia.pwr.edu.pl

GEOPORTAL KRAJOWY – GUGiK
www.geoportal.gov.pl

GEOFORUM
www.geoforum.pl