Zasłużeni dla Oddziału

I.  Honorowy Członek Stowarzyszenia Geodetów Polskich:

1.  Wiesław Firliciński

2.  Alina Kanigowska

3.  Włodzimierz Chytry

 

 

II.  Zasłużony Senior Stowarzyszenia Geodetów Polskich:

1.  Wacław Baran

2.  Antoni Buczek

3.  Włodzimierz Chytry

4.  Alina Kanigowska

5.  Władysław Konarski

6.  Zbigniew Surdyk

7.  Jerzy Szyszko