Ośrodki naukowe

Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa
tel. (22) 621-36-80
faks (22) 234-72-23
www.gik.pw.edu.pl

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (d. Akademia Rolnicza)
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
al. Mickiewicza 24/28
30-059 Kraków
tel. (12) 662 41 34
faks (12) 633 11 70
www.wisig.ur.krakow.pl

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
tel. (12) 617-22-50
faks (12) 633-17-91
www.agh.edu.pl

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
ul. Prawocheńskiego 15
10-720 Olsztyn-Kortowo
tel. (89) 523-39-77
faks (89) 523-34-77
www.geo.kortowo.pl

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (d. Akademia Rolnicza)
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
pl. Grunwaldzki 24 a
50-375 Wrocław
tel. (71) 320-15-54
faks (71) 320-15-572
www.wiksig.upwr.edu.pl