Składki członkowskie

 

  „Członek zwyczajny jest zobowiązany do regularnego opłacania składek członkowskich”

(Statut Stowarzyszenia Geodetów Polskich  –  §14)

 

Zarząd Oddziału SGP w Legnicy uprzejmie prosi o regularne dokonywanie wpłat składek członkowskich na niżej podane konto bankowe:

 

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Legnicy

09 1240 6931 1111 0010 3015 9698

Bank Polska Kasa Opieki SA w Legnicy

 

Wysokość składki miesięcznej od dnia 1 stycznia 2024 r. :

          – członek zwyczajny – 15 zł

          – renciści i emeryci – 7 zł

          – studenci i doktoranci należący do Koła Studentów, do ukończenia 26 roku życia – 3 zł

 

Członkowie Stowarzyszenia Geodetów Polskich, którzy ukończyli 75 lat, inwalidzi I  grupy oraz Członkowie Honorowi SGP są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.