Zarząd Oddziału

Prezes Honorowy Wiesław Firliciński
Prezes  Arkadiusz Zyga
Wiceprezes  Włodzimierz Chytry
Wiceprezes  Małgorzata Leopolska-Leśna
Wiceprezes  Robert Lisowski
Sekretarz Bożena Nowacka-Szuster
Skarbnik Jan Tuchowski
Członkowie: Antoni Buczek

Maciej Ćwiertnia

Magdalena Drożdż

Andrzej Jażło

Jerzy Krakowski

Krzysztof Leśny

Zygmunt Niechwiadowicz