Oferta ubezpieczeń dla geodetów – rabaty dla członków Stowarzyszenia

Data publikacji: 06.09.2019

Program ubezpieczeń dla firm geodezyjnych i kartograficznych

Przygotowany przez Pierwszy Polski Dom Brokerski SAGA Brokers Sp. z o.o.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Przygotowana przez SAGA Brokers oferta ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zapewnia firmom geodezyjnym i kartograficznym pełną ochronę ubezpieczeniową w związku z prowadzoną działalnością. Ubezpieczenie obejmuje kompleksowo dwa obszary działalności firmy:

 • odpowiedzialność zawodową
 • odpowiedzialność ogólną w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem

Dodatkowo zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o następujące klauzule:

 • klauzula OC pracodawcy
 • klauzula OC najemcy nieruchomości
 • klauzula OC najemcy ruchomości
 • klauzula OC najemcy nieruchomości i ruchomości
 • klauzulę OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców bez prawa do regresu
 • klauzulę OC za szkody w dokumentach

Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu, możliwość kalkulacji składki oraz zawierania ubezpieczenia online są dostępne na stronach internetowych sagabrokers.pl

Ubezpieczenie sprzętu firmy geodezyjnej

Przygotowana przez SAGA Brokers oferta ubezpieczenia sprzętu elektronicznego umożliwia objęcie ubezpieczeniem:

 • stacjonarnego oraz przenośnego sprzętu elektronicznego, w tym pomiarowego
 • danych i nośników danych
 • dronów

Warunki programu umożliwiają:

 • ubezpieczenie sprzętu od wszystkich ryzyk m. in.: upadku, pożaru, błędu w obsłudze, kradzieży z włamaniem, rabunku
 • ubezpieczenie kradzieży zwykłej
 • ubezpieczenie w wartości odtworzeniowej sprzętu, którego wiek nie przekracza 15 lat
 • ubezpieczenie kosztów powstałych wskutek szkody materialnej (zwiększone koszty działalności) np. koszty użytkowania sprzętu zastępczego
 • ubezpieczenie szkód w sprzęcie, wyrządzonych przez pracowników i podwykonawców
 • rozszerzenie zakresu terytorialnego ubezpieczenia o Europę lub Świat

Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu, możliwość kalkulacji składki oraz zawierania ubezpieczenia online są dostępne na stronach internetowych sagabrokers.pl

Ubezpieczenie cyber ryzyka

Przygotowana propozycja ubezpieczenia pozwala ochronić firmę przed skutkami naruszeń RODO, ataków hakerskich, wirusów komputerowych, błędów pracowników Co zyskujesz?

 • szybką pomoc w przypadku kradzieży, wycieku lub utraty danych
 • dostępność informatyków, prawników, PR-owców, którzy pomogą w przypadku cyberataku
 • pokrycie roszczeń poszkodowanych osób lub podmiotów
 • rekompensatę utraty zysku Twojej firmy
 • pomoc w spełnieniu wymagań RODO dotyczących obowiązku informacyjnego

Ile to kosztuje? Jak kupić?

 • składka już od 850,00 zł rocznie
 • zakup ubezpieczenia online w naszym systemie

Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu, możliwość kalkulacji składki oraz zawierania ubezpieczenia online są dostępne na stronach internetowych sagabrokers.pl

W.K.