Składki

Data publikacji: 06.06.2014

  „Członek zwyczajny jest zobowiązany do regularnego 
opłacania składek członkowskich”

(Statut Stowarzyszenia Geodetów Polskich  –  §14)

Zarząd Oddziału SGP w Legnicy uprzejmie prosi o regularne dokonywanie wpłat składek członkowskich na niżej podane konto bankowe:

 

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Legnicy

09 1240 6931 1111 0010 3015 9698

Bank Polska Kasa Opieki SA w Legnicy

Wysokość obowiązującej do dnia 31 grudnia 2023 r. składki miesięcznej:

– członek zwyczajny – 10 zł

– renciści i emeryci – 5 zł

– studenci i doktoranci należący do Koła Studentów, do ukończenia 26 roku życia – 2 zł

– Członkowie Stowarzyszenia Geodetów Polskich, którzy ukończyli 75 lat, inwalidzi I  grupy oraz Członkowie Honorowi SGP są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

U W A G A !!!

Wysokość obowiązującej od dnia 1 stycznia 2024 r. składki miesięcznej:

Uchwała z dnia 8 grudnia 2023 r. Zarządu Głównego SGP w sprawie ustalenia składki członkowskiej