Zamów prenumeratę Przeglądu Geodezyjnego

Data publikacji: 28.11.2019

Drodzy Czytelnicy,

Czasopismo Przegląd Geodezyjny istnieje na rynku 70 lat powojennych pod nazwą „Przegląd Geodezyjny”, ale w rzeczywistości czasopismo istnieje od 1924 roku, gdzie pierwotną jego nazwą był „Przegląd Mierniczy”. Poruszamy w nim treści naukowo-techniczne, inżynierskie, prawne. Każdy z czytelników jest mile widziany z artykułem, opinią, komentarzem. Ilość Czytelników wzrasta, za co serdecznie dziękujemy. Zapraszamy Czytelników do współpracy, do nadsyłania artykułów, komentarzy i listów do Redakcji. Zapraszamy do prenumeraty miesięcznika Przegląd Geodezyjny.

Zaprenumeruj nas.

Prenumerata gwarantuje regularne otrzymywanie czasopisma i wiedzę na temat najistotniejszych wydarzeń w branży!

Zamów  teraz >>>

Redaktor Naczelny dr inż. Ludmiła Pietrzak

Redakcja

Ratuszowa 11, pok. 731
00-950 Warszawa
tel.: +48 22 619 19 95
e-mail: p.geo@sigma-not.pl
www: www.przegladgeodezyjny.pl/

W.K.